translate into :

EXTREME WEATHER ALERTS
Registered Farmers will receive SMSs only in case of SEVERE THUNDERSTORM, THUNDERSTORM WITH SQUALL AND THUNDERSTORM WITH HAIL However, all alert are available on Kisan Suvidha mobile app.
Alert Still Valid Alert Now Not Valid
S.NoStation NameWarningMessageTarget Farmers / Location
1 BALANGIR F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
2 BAUDH F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
3 BHAWANI PATNA F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
4 BHUBANESHWAR F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
5 BRAHMPUR F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 19/12/2018 04:33 PM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
6 GAJAPATI F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
7 CHILIKA LAKE F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View
8 GOPALPUR F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :19/12/2018,1:33PM
Validity Till :19/12/2018,4:33PM
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘୁର୍ଣିଝଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୀଷଣ ଘଡଘଡି ଓ ବିଜୁଳି ଚଡଚଡି ସହିତ ମାଧ୍ୟମ ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 29 ରୁ 74 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏହି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ 19/12/2018 04:33 PM ପର୍ଯନ୍ତ ଲାଗୁଅଟେ । View